Siemens

Sinumerik 828D - nový řídicí systém společnosti SIEMENS pro kompaktní obráběcí stroje

Koncem roku 2009 rozšířil Siemens svou nabídku řídicí techniky pro obráběcí stroje o nový řídicí systém Sinumerik 828D. Tento kompaktní číslicový systém zvládá náročné funkce typu CNC, jako např. kinematické transformace a pokročilou správu nástrojového hospodářství. Řídicí systém je uložen v robustním operátorském panelu, v němž jsou integrovány funkce CNC, programovatelný automat, operátorské rozhraní a odměřování a řízení pohybu šesti pracovních os stroje. Systémový software je dokonale přizpůsoben požadavkům na řízení výkonných soustruhů a frézek v dílenských provozech. Sinumerik 828D lze programovat plně dialogovým způsobem, ve vyšším programovacím jazyce i pomocí normy ISO, což umožňuje jeho použití po celém světě.

Novinka doplňuje nabídku společnosti Siemens o systém CNC pro obráběcí stroje kompaktní kategorie. Uživatelé tak nyní mohou volit mezi systémem Sinumerik 802D sl pro standardní obráběcí stroje, systémem Sinumerik 840D sl pro obráběcí stroje nejvyšší výkonnostní kategorie a novým systémem Sinumerik 828D, který zohledňuje specifické aspekty řízení výkonných soustruhů a frézek v dílenských provozech. Nový řídicí systém s kinematickými transformacemi, výkonnou správou nástrojů a velmi přesnou a rychlou interpolací nabízí vlastnosti a výkonnost, jež byly doposud vyhrazeny pouze systémům CNC nejvyšší kategorie.

siemens siemens siemens

Systém Sinumerik 828D je vhodný pro kusovou, malosériovou i hromadnou výrobu. Programovací nástroje ShopMill a ShopTurn pomáhají zkrátit dobu potřebnou k naprogramování stroje při malých výrobních dávkách, které čítají i jen několik málo kusů. Výrazného zkrácení výrobní doby při velkosériové výrobě se naproti tomu dosahuje programováním ve vyšším programovacím jazyce, jenž umožňuje parametrizaci technologických cyklů díky použití nástroje programGuide. Sinumerik 828D současně podporuje programování podle normy ISO obvyklé v Asii a USA. Umožňuje tedy pracovat s libovolnou běžnou metodou programování strojů CNC uznávanou po celém světě. Výrobcům strojů se tak otevírá přístup na celosvětový trh, přestože své produkty nabídnou pouze s jediným typem řídicího systému.

Se systémem Sinumerik 828D mají uživatelé obráběcích strojů kompaktní kategorie poprvé k dispozici moderní počítačovou techniku, rozsáhlou grafickou nápovědu fungující on-line, animované prvky a nový způsob předkládání nabídky funkcí s videosekvencemi, jež uživateli poskytují zcela nebývalý pracovní komfort. Rozhraní USB, karta Compact Flash (CF) a ethernetové porty umožňují ukládat data snadno a rychle na paměťová média či začlenit řídicí systém stroje do podnikové datové sítě. Funkce Easy Message umožňuje posílat informace o činnosti stroje prostřednictvím krátkých textových zpráv (SMS). Příjemce si v uživatelském profilu může nastavit, zda mu bude stroj posílat zprávy o stavu práce na obrobku, o stavu právě používaného nástroje nebo zda mu dokonce budou posílána hlášení týkající se údržby. Kombinací těchto funkcí lze minimalizovat počet i dobu trvání prostojů stroje.

Sinumerik 828D lze nakonfigurovat pro operace frézování nebo soustružení. Verze pro frézky je navržena přesně podle potřeb vertikálních obráběcích center s doplňkovými zařízeními - např. pro opracovávání válcovitých obrobků nebo pro opracovávání pomocí naklápěcích prvků umožňujících frézovat na šikmých plochách obrobku. Je-li systém Sinumerik 828D doplněn o funkci Advanced Surface pro řízení pohybu nástroje, lze jej použít také ke zhotovování velmi přesných forem. Varianta pro soustružení je navržena speciálně pro soustruhy se šikmým ložem. Systém spolu s poháněnými nástroji pro čelní obrábění a obrábění vnějších povrchů (s osou Y i bez ní) podporuje také protivřeteno.

Vzhledem k tomu, že jak verze pro soustruhy, tak verze pro frézky je navržena přesně podle potřeb strojů příslušné kategorie, je systémový software v porovnání s univerzálními řídicími systémy mnohem jednodušší. Parametry systému jsou předem přesně definovány, což pro výrobce stroje znamená minimum práce s uváděním zařízení do provozu. Modul Easy Extend umožňuje výrobci strojů předem připravit přídavná zařízení (např. dopravníky nebo podavače tyčového materiálu). Při instalaci těchto komponent v místě použití stroje již nejsou nutné žádné větší zásahy do samotné konfigurace strojů, takže lze dosáhnout významného snížení nákladů na servis.

Ovládací panel systému Sinumerik 828D může být uspořádán vertikálně nebo horizontálně. U obou provedení jsou k dispozici dvě hardwarové varianty, z nichž vyplývají funkční schopnosti a výkonnost systému CNC. To umožňuje Sinumerik 828D dokonale přizpůsobit jak požadavkům pro montáž, tak i z pohledu výkonu, protože na každý jednotlivý stroj mohou být kladeny odlišné nároky. Díky minimálním rozměrům ovládacího panelu lze řídicí systém snadno vestavět i do strojů s velmi kompaktní konstrukcí. Navzdory malým vnějším rozměrům má nový panel barevný displej typu TFT s úhlopříčkou 10,4". Displej má velké rozlišení a plnohodnotnou klávesnici typu QWERTY, což uživateli zajišťuje vysoký pracovní komfort.

Řídicí jednotka systému Sinumerik 828D se skládá z ovládacího panelu vyrobeného z hořčíkové slitiny odolné proti mechanickým vlivům, displeje, klávesnice a vestavěných elektronických obvodů pro CNC. Jde o výjimečně odolný celek s minimálním počtem rozhraní, který neobsahuje žádný větrák, pevný disk ani záložní baterii, a je tak prakticky bezúdržbový.

Siemens patří mezi největší globální elektrotechnické a elektronické koncerny.

Společnost zaměstnává zhruba 400.000 odborníků, kteří vyvíjejí a vyrábějí produkty, navrhují a instalují komplexní řešení na míru podle požadavků zákazníků a nabízejí široké portfolio služeb na základě jejich individuálních potřeb. Siemens nabízí svým zákazníkům ve 190 zemích inovativní technologie a komplexní know-how. Společnost byla založena před 161 lety a působí v sektorech Industry, Energy a Healthcare. V obchodním roce 2007/2008 (skončil 30. září 2008) společnost Siemens dosáhla tržeb 77,3 miliard EUR a čistého zisku 1,9 miliardy EUR.

Zastoupení společnosti Siemens v České republice bylo obnoveno v roce 1990. V současné době patří Siemens s 12.500 zaměstnanci mezi největší zaměstnavatele v ČR. V obchodním roce 2007/2008 vykázala skupina podniků Siemens v České republice obrat 44 miliard Kč.
Více informací najdete na internetových adresách http://www.siemens.com a http://www.siemens.cz.