Rozšíření nabídky XYZ Machine Tools Doporučený

Jako každým rokem, i pro letošek připravil tradiční britský výrobce obráběcích strojů XYZ Machine Tools několik novinek, které měly být postupně v průběhu roku představeny veřejnosti na evropských veletrzích a výstavách. Vzhledem k situaci s COVID-19 je už téměř jisté, že letos se žádná podobná akce neuskuteční. Prostřednictvím médií se proto snažíme naše stávající i budoucí zákazníky seznámit s tím, co je u XYZ nového.


 

Novinky

XYZ neustále rozšiřuje portfolio strojů o nové typy, které vyplňují mezery mezi stávajícími modely z pohledu rozsahu obrábění. Vloni byla uvedena na trh nová generace oblíbeného řídícího systému ProtoTRAK RX s dotykovou obrazovkou. Pro letošek se rodina strojů ProtoTRAK rozrostla o soustruh RLX 780, s točným průměrem 780 mm nad ložem, 550 mm nad suportem a s točnou délkou 3 m. Jedná se v současnosti o největší soustruh se systémem ProtoTRAK v nabídce XYZ.

Modernizace se dočkalo i oblíbené kompaktní centrum 2-OP, které je nyní nabízeno ve dvou variantách, a to s otáčkami 6000/min, nebo 10 000/min. Centrum lze využít nejen pro hlavní výrobu menších součástí, ale také na obrábění druhých operací jako další stroj ke stávajícímu frézovacímu nebo soustružnickému centru, ovládaný jedním operátorem. Kompaktní stavba umožňuje převážet stroj po dílně tam, kde je zrovna zapotřebí. Dialogový řídící systém ProtoTRAK má přednastavené základní cykly, pomocí kterých operátor snadno vytvoří program přímo na ovládacím panelu, nebo přes USB port a síťový kabel lze do stroje nahrát program v NC kódu.

Základní vlastnosti XYZ 2-OP:
• litinová konstrukce
• lineární vedení ve všech osách
• půdorys stroje 760 x 1 220 mm
• hmotnost 1100 kg
• nosnost stolu 250 kg
• 3-osé CNC
• 8-poziční zásobník nástrojů
• pojezdy v osách X, Y a Z: 355, 305 a 455 mm
• otáčky 6 000/min nebo 10 000/min
• kužel ISO30
• dialogové programování (ProtoTRAK)
s přednastavenými cykly
• načtení programu v ISO kódu
• pevné závitování
• 2x USB port
• 5“ barevný monitor
• chlazení emulzí
• paletový vozík

 

Co se týče frézovacích center se systémy Siemens nebo Heidenhain, je aktuální nabídka XYZ Machine Tools dostatečná. Sortiment zahrnuje dvě řady – HD pro náročné obrábění a LR pro lehké až středně náročné obrábění ve velikostech od 500mm do 3000mm (pojezd osy X).

 

Novinkou jsou dvě nová, 2 osá soustružnická centra, se šikmým ložem, která rozšiřují stávající řadu Compact Turn.

Prvním z nich je Compact Turn 52 LR. Jedná se o velmi kompaktní centrum s 10 poziční revolverovou hlavou a hydraulickým sklíčidlem na lineárním vedení. Kromě příznivých zástavbových rozměrů je tento stroj nabízen za velmi konkurenční cenu při zachování vlastností, typických pro značku XYZ, a to kvality a spolehlivosti.

Druhé je soustružnické centrum CT65 HD na kluzném vedení, které má oproti stávajícímu CT 65 větší točnou délku (510mm). U Compact Turn CT 65 HD si za extra výbavu připlácet nemusíte. Standardní výbava zahrnuje: revolverovou, 12 poziční hlava VDI30, hydraulické sklíčidlo a koník, vynašeč třísek, pásový dopravník obrobků, sondu na seřízení nástrojů a v neposlední řadě řídící systém Siemens S828D s dotykovou obrazovkou.

 

Frézky RMX a soustruhy RLX

K bestsellerům XYZ patří frézky a soustruhy s řídícím systémem ProtoTRAK, které jsou určeny pro přesnou kusovou a malosériovou výrobu. Stroje můžete ovládat ručně; jako konvenční stroj s digitálním odměřování, nebo jako 3 osé (frézky) nebo 2 osé (soustruhy) CNC.

Konstrukce frézky je podobná, jako u frézovacích center; stůl vykonává pohyb v osách X a Y, vřeteník v ose Z. Frézka je vyrobena z litiny, speciálně vyvinuté pro obráběcí stroje, která dobře pohlcuje vibrace a chvění, vznikající při obrábění. Důležitým znakem frézek XYZ je kluzné vedení, které dovoluje obrábět vyššími úběry a posuvy, ve srovnání se stroji s lineárním vedením. Proti frézovacímu centru má frézka RMX výklopný vřeteník a ruční nebo strojní výsuv pinoly, což je vhodné při kusové výrobě. Nabízí se ve 4 velikostech podle velikosti pojezdů v osách X,Y a Z.

Konstrukce soustruhů vychází z ověřené koncepce – robustní litinový podstavec a lože, kalené kluzné vedení, vodorovný suport s manuální nebo automatická nástrojová hlava, robustní vřeteník a koník, rovněž z litiny.
I zde je nabídka, co do velikosti, široká. Nejmenší z řady je RLX 1630 (točný průměr /točná délka – 400 mm/760 mm), největší – již zmiňovaný RLX 780 (780 mm/3 000 mm)

 

Srovnání s konvenčními stroji

Právě možnost kombinace ručního a plně řízeného CNC režimu přináší uživatelům své výhody. Máme zkušenost, že operátoři, kteří nikdy neprogramovali, ale jsou zdatní v obrábění na konvenčním stroji; znají technologii a způsob upínání obrobků, se během krátké doby naučí stroj plně využívat, včetně programování, simulace, nastavení nástrojů apod.
Je to především díky uživatelsky snadno pochopitelnému řídícímu systému ProtoTRAK.

Dialogový způsob programování vychází z přednastavených cyklů, které volí operátor pro jednotlivé operace. Po zvolení cyklu, např. vrtání otvorů na kružnici se zobrazí parametry, které je třeba vyplnit, aby stroj dokázal požadovanou operaci vykonat:
• polohu středu vůči nulovému bodu
• průměr roztečné kružnice
• průměr otvoru (= průměr vrtáku)
• počet otvorů
• polohu prvního otvoru
• hloubku otvoru a řezné podmínky vrtáku


Po vyplnění požadovaných parametrů se zobrazí grafika rozmístění otvorů vůči nulovému bodu a čas obrábění. Pro kontrolu správnosti lze zobrazit i 3D náhled. Po obrobení prvního kusu provede operátor korekce nástrojů. Zkontrolovaný program lze uložit pro budoucí použití. Zjednodušeně řečeno, jedinými předpoklady jsou schopnost přečíst výkres, zvolit správnou strategii obrábění a osvojit si princip pohybů v souřadném systému X,Y a Z a nastavení nulového bodu obrobku a nástrojů. Podle složitosti obrobku je produktivita v porovnání s manuální frézkou 3x až 5x vyšší, u soustruhů je to 5x až 10x, podle složitosti obrobku. Unikátní vlastností strojů RMX a RLX je funkce Traking, která umožňuje plynulé odjetí programu ručním kolečkem. Zvláště u prvního kusu tak operátor získá jistotu a možnost výroby zmetku se eliminuje.

Kromě vyšší produktivity lze navíc na frézce i soustruhu vyrábět tvarově složitější obrobky, než které by dokázal i velmi zkušený operátor na konvenčním stroji.

 

Nová generace řídícího systému ProtoTRAK

V loňském roce byla společností Soutehwestern Industries (USA) uvedena na trh nová generace systému ProtoTRAK s označením RX, pro soustruhy i frézky. Proti předchozí generaci došlo k mnoha vylepšením.
Hlavním rozdílem je nový ovládací panel s 15“ dotykovým displejem. Pohon os nyní zajišťují digitální servomotory.
Výkonnější procesor (Intel 2.0 GHz) a vyšší kapacita RAM (4GB) disku (mSATA SSD 32GB) zrychlují reakci systému při načítání dat, simulaci a 3D náhledu obrobku.

Mezi další vlastnosti nového systému patří:
• 5 USB portů
• 2 ethernetové porty
• 10 vstupů/ 10 výstupů
• rozšířené technologické funkce – detekce zbytkového materiálu, vícenásobný nulový bod, rotaci, zrcadlení, gravírování ...
• simulace v reálném čase
• 3D náhled obrobku
• funkce posuvu STOP and GO
• programové nebo manuální spouštění chlazení, případně mazání olejovou mlhou
• a mnoho dalších.


Dobrou zprávou pro firmy, používající CAD/CAM je konvertor ISO kódů, který je standardní výbavou.
Jako opci nabízíme Offline programování – software, umožňující programovat na externím PC v prostředí ProtoTRAK nebo DXF (DWG) konvertor, který lze nainstalovat buď do stroje, anebo na opci Offline. Díky rozšířené kompatibilitě s PC a CAD/CAM je frézka XYZ RMX 3500 schopna datové komunikace, což jí umožňuje být součásti digitalizace moderních výrobních podniků.

Stejně, jako mnoho jiných firem, které jsou závislé na fungování strojírenství, zasáhla Covid krize i nás. Naštěstí nejsme závislí pouze na komoditě prodeje a servisu obráběcích strojů, což se ukázalo v těžkých dobách jako velká výhoda.

Věříme, že těžkými dobami, které nás možná ještě ve zvýšené míře čekají, projde naše společnost úspěšně a velmi se těšíme na objednávky nových strojů, ať už novinek, představených v tomto čísle nebo těch historicky osvědčených.