Novinky MACH2018 Doporučený

Společnost XYZ Machine Tools Ltd představuje několik novinek

U příležitosti veletrhu MACH 2018, konaného ve dnech 9. – 13.4.2018 v Birminghamu (UK), představí společnost XYZ Machine Tools na svém stánku (H18-640) několik premiér, včetně dvou hlavních novinek v produktové řadě.

Hlavními klíčovými debutanty na veletrhu MACH 2018 jsou nedávno představená vertikální obráběcí centra řady LR (Linear Rail) a HD (Heavy Duty), společně s průkopnickým 5-ti osým obráběcím centrem UMC-5X.

S příchodem 5-ti osého obráběcího centra, pracujícího souvisle ve všech pěti osách, s portálovou konstrukcí, se společnost XYZ posunula do oblasti, kde kritérium “cena / výkon” je jedním z nejdůležitějších ukazatelů úspěšnosti. Specifikace a výkon obráběcího centra UMC-5X jej odlišuje od podobných center ve stejné cenové kategorii a posouvá dopředu před výrazně dražší. 

Centrum je nabízeno s řídícím systémem buď Siemens 840DSL Shopmill, nebo Heidenhain iTNC 640 HSCI, s jejich na trhu vedoucím řídícím software, s funkcemi jako Traori a Kinematic, které přispívají ke zlepšení přesnosti při simultánním 5-ti osém obrábění.  UMC-5X se též odlišuje od jiných centrem svým výkonem obrábění, konfigurací stolu a celkovým designem stroje, který umožňuje obrábět větší obrobky, než u řady konkurenčních strojů, a to včetně těch, které uvádějí stejnou, nebo i větší délku posuvu v ose Y, než UMC-5X. 

  Mezi hlavní přednosti UMC-5X patří:

 • portálová konstrukce, která přináší větší tuhost a výkon,
 • rotace v ose “C” prostřednictvím přímého pohonu, s menšími nároky na údržbu, motorem s vysokým kroutícím momentem, který umožňuje 90 ot/min,
 • naklopení osy “A” +/- 120° v čase 2,5 sec do plného pohybu,
 • vkládání polotovarů zepředu – snazší přístup,
 • stůl s nosností 6 kg,
 • vysoce přesné lineární odměřovací pravítka na osách X, Y a Z,
 • rozsah posuvů 600 mm (v X a Y) a 500 mm (v ose Z),
 • vysoce přesné rotační odměřovací pravítka na otočných osách A a C, namontovaná na otočných bodech,
 • na boční straně umístěný výměník nástrojů pro 24, 30, 48 nebo 60 nástrojových pozic,
 • přímý pohon vřetena, 35 kW, s 12000/15000 ot/min (opce 25 kW – 18000/24000 ot/min),
 • teplotní kompenzace pro vyšší přesnost a opakovatelnost,
 • integrovaná, patentově chráněná technologie “Smart Machining Technology” pro zlepšení produktivity.

 V roce 2017 XYZ Machine Tools představili jejich novou řadu vertikálních obráběcích center LR a HD.  Také tyto stroje se představí na veletrhu MACH 2018. 

Vertikální frézovací centra řady LR s technologií lineárních vedení splňují nejpřísnější kritéria, kladená firmou XYZ na výkon, se současně relativně nízkými pořizovacími náklady. 

Přestože jsou centra řady LR cenově konkurenčně schopná, jejich specifikace a výkon jednotlivých strojů v typové řadě je staví vysoko.  Řada sestává z vertikálních center XYZ 500 LR, XYZ 750 LR a XYZ 1000 LR, kde číselné značení určuje posuv v ose X.

Specifikace center řady LR zahrnuje použití posledního řídícího systému Siemens 828D.  Jako opce je pak možno pořídit balíček programů Shopmill Advanced.  Dále jsou standardně vybavena vřetenem s 8 000 ot/min, opět s opcí dodání vřetena o vyšších otáčkách.  Další standardní specifikace zahrnuje vybavení posuvy až do rychlosti 20 m/min ve všech osách, karuselový zásobník nástrojů s 12, nebo 20 nástrojovými pozicemi (v závislosti na velikosti centra; dvě největší centra mohou mít revolverový na 24 nástrojů).  Nosnosti stolů jsou 250 kg, 500 kg a 800 kg v závislosti na velikosti stroje.  Tato specifikace by měla býti dostatečná pro pokrytí většiny aplikací v běžné obráběcí dílně.

XYZ Machine Tools očekává, že typ XYZ 750 LR bude zákazníky vyhledáván nejvíce.  Tento model s posuvy v osách X-Y-Z: 750 mm–440 mm–500 mm, otáčkami 8000 ot/min při 7 kW, kužel vřetene BT40, karuselový výměník nástrojů s 20-ti pozicemi bude také předváděn na stánku spolu s XYZ 500 LR.

Vedle obráběcích center využívajících technologii lineárních vedení, společnost XYZ Machine Tools nabízí i centra s broušenými kluznými vedeními, nyní označovaná jako řada HD (Heavy Duty).  Tato řada zahrnující sedm center se rozprostírá od kompaktního centra XYZ 660 HD, s posuvem v osách X-Y-Z: 660 mm-450 mm-500 mm až po „super těžkou váhu“ XYZ 3010 HD, s posuvy v osách X-Y-Z: 3000 mm-1000 mm-800 mm, kde osa Y je podpíraná a vedená šesti kalenými kluznými vedeními pro zlepšení tuhosti a přesnosti. Tato centra jsou nyní vybavena nejmodernějším řídícím systémem Siemens S828D s dotykovou obrazovkou.

Na veletrhu MACH 2018 bude řada HD zastoupena na stánku firmy XYZ Machine Tools obráběcími centry XYZ 800 HD a XYZ 660 HD.  A navíc, návštěvníci budou míti možnost shlédnout kvalitní litinovou konstrukci strojů, zejména masivní odlitky základny a sloupu stroje z šedé litiny, díky odstraněnému krytování, u centra XYZ 1100 HD.  Zde bude poprvé představena kompletně nová konstrukce rámu stroje, která poskytuje výjimečnou podporu pro osy X a Y a tím zvyšuje nosnou kapacitu stolu z 800 kg na 1500 kg.  Tento nový design zajišťuje, že přesahy stolu jsou omezeny a tuhá konstrukce odlitku z šedé litiny, s kluzným, povrchově kaleným a broušeným vedením a kluznou vrstvou Turcite® na protiplochách, ještě dále zvyšují pozoruhodné možnosti stroje.

Vedle těchto novinek, bude XYZ Machine Tools na svém stánku předvádět široký výběr soustružnických obráběcích center, jako XYZ TC 320 LTY (soustružnické centrum s poháněnou osou Y) a populární soustružnické centrum CT 65.  Tyto stroje budou doplněny řadou frézek a soustruhů s řídícím systémem ProtoTRAK® a unikátním mobilním vertikálním obráběcím centrem XYZ 2-OP.

MACH 2018 bude mimořádnou příležitostí vidět ucelenou nabídku obráběcích strojů britského výrobce XYZ Machine Tools. Řada novinek je důkazem toho, že se XYZ vydává do nových oblastí výroby a odborností, které ještě více rozšiřují nabídku potenciálním zákazníkům.